top of page
SS6.png

Tresoreria general Seguretat Social

Projecte per un edifici d'oficines de servei públic en un entorn urbà

Es tracta d’un edifici d’oficines de servei públic en un entorn urbà, organitzat en tres volums superposats la rotació dels quals entre ells ve suggerida per la geometria de la parcel·la edificable.El seu aspecte general és el d’una caixa de cristal protegida per un filtre metàl·lic translúcid, que tamisa la llum i les vistes. El nou edifici ha de ser un motor de renovació en un àrea arquitectònicament i socialment degradada.

L’edifici apareix com una caixa metàl·lica flotant. No obstant això des de l’interior, el metall de la façana pràcticament desapareix. La visió de l’entorn des de les oficines és absoluta. Les lames horitzontals metàl·liques impedeixen l’entrada directa del sol a l’interior de l’edifici.

L’edifici sura sobre l’espai urbà; sobre el vestíbul transparent i diàfan el volum principal es desplaça cap a un costat per regularitzar la forma en planta de les oficines i per recolzar la continuïtat d’un dels estrets carrers del casc històric. El volum superior es retarda, i allibera un espai de terrassa a l’altura dels edificis del seu entorn.

L’ús d’estructura porticada, amb pilars exclusivament en façana permet obtenir plantes diàfanes que s’organitzen a través de dos nuclis verticals; això permet una gran versatilitat d’ús i compartimentació al llarg del temps.

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page