top of page
SG2167_6826.jpg

IES Els Pallaresos

Projecte de ampliació per l'existent edifici de IES Els pallaersos a Tarragona 

El projecte neix de la definició de la qualitat de l’espai interior de les aules, es a dir, totes han de tenir ventilació e il·luminació natural
La topografia junt amb les característiques de funcionament(nuclis de comunicació vertical, connexions, etc.) de l’edifici existent, context, son fonamentals per determinar el funcionament i la distribució del projecte d’ampliació. L’edifici de l’ampliació es connecta amb una noca passarel·la al edifici existent, al lloc previst replà l’ascensor-escala. S’utilitzarà l’ascensor existent per donar servei a totes les plantes, a mes es crea una nova escala, molt pròxima a la secretaria i despatxos de professorat que fa de separació entre les ales i la zona administrativa.


A la planta P1 i PB, un passadís amb una gran vidriera protegida per un generós brisoleil, crea un espai d’espera que mira cap al pati lineal enriquit amb arbres esvelts i de poc diàmetre de copa, de separació entre dos cossos d0aules (l’existent i el nou). Les aules d’aquestes dues plantes presenten obertures directament cap al carrer (orientació nord-est), amb finestres protegides per lamel·les verticals. Es respecten els pins existents que no interfereixen a la construcció.


A la planta P-1, semi-soterrada, les aules basculen la seva posició respecte al passadís i es situen a la façana sud-oest, gaudint directament del pati situat a cota +130,00, amb finestres protegides amb lamel·les horitzontals. Les aules de desdoblament ventilen i s’il·luminen mitjançant un pati angles
 

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page