top of page

Premis 

Publicacions

Premi “CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2013”

Menció Especial a la Direcció d'Execució de l'Obra de les Oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social a Barcelona.

Premi d'Edificació “PREMIOS CONSTRUMAT 2009 A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” 

Per l'obra Centre d'Educació Infantil i Primària Mediterrània a Sant Pere de Ribes, Barcelona. (Intervenció com a execució d'obra.)

Premi “CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2008”

A la Direcció o Gestió d'Execució de l'Obra a la Direcció Integrada de la construcció dels jutjats de Sant Boi, Cornellà i el Prat de Llobregat.

Premi REHABITEC, 1990

“CLAVES DEL CONSTRUIR ARQUITECTÓNICO”. José Luis González, Albert Casals y Alejandro Falcones. Editorial GG,

Tomo I. PRINCIPIOS, 1997

Tomo II.ELEMENTOS, Elementos del exterior, la estructura y la compartimentación, 2001

Tomo III. ELEMENTOS. Elementos de las instalaciones y envolventes, 2001

ENCICLOPEDIA ATRIUM INSTALACIONES, Barcelona: Sánchez Teruelo Editor, 1993

Volumen Fontanería

Volumen Climatización

Volumen Edificios Inteligentes

Volumen Ascensores

Volumen Energía Solar

Volúmenes Proyectos de Instalaciones

bottom of page