top of page
ETSAB6.webp

Biblioteca de la ETSAB

Projecte per la nova biblioteca de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

ADEQUACIÓ A L'ENTORN

La nova biblioteca de la ETSAB contribueix a articular l’espai públic residual existent en el pati entre escoles del Campus Sud de la UPC. Com a frontera entre la ETSAB i la EPSEB, la nova biblioteca connecta l’Avinguda Diagonal amb la zona interior reformada i el carrer Pau Gargallo.

Les seves alçades s’adeqüen a la lleugera pendent del conjunt i aconsegueixen una transició per plans horitzontals entre les dues avingudes principals.

La ubicació de l’equipament ha facilitat també la reordenació del pati i zona verda interior en el Campus Sud, remodelant i consolidant jardineria i accessos de vehicles a la ETSAB.

 

SINGULARITAT I CARÀCTER

De formes senzilles, pures i netes, sense ornaments, la volumetria de la biblioteca manifesta la seva voluntat d’assolir la condició d’edifici públic emblemàtic. El seu caràcter escultòric potencia les obertures molt definides que mostren amb racionalitat i claredat l’accés i la gran sala de lectura. L’edifici esdevé una icona que representa el col·lectiu dels estudiants

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page