top of page
Test Tovalloles 034.jpg

Edifici de "Les Tovallones"

Projecte per el nou equipament multifuncional "Les Tovallones" a Sant Feliu de Llobregat

ADEQUACIÓ A L’ENTORN
El nou equipament multi funcional Les Tovalloles, es configura a partir d’una doble resposta:

  • Al nou context. Des de el reconeixement formal per relacionar-se  e integrar-se amb l’altre costat de la via del tren (soterrada en el futur) la Llar de l’Amistat Cheshire i  la Plaça Can Llobera. El gir de la planta primera estableix aquest diàleg i resol la cantonada, fent de xarnela de gir.

  • Al carrer de la Riera de la Salut. Una nova plaça allargada o rambla es configura en aquest lloc. La planta baixa resol el final d’aquest passeig que pot continuar fins a la coberta enjardinada, que esdevé espai lúdic-educatiu.


SINGULARITAT I CARÀCTER
La PLANTA BAIXA “captura” el flux de vianants integrant-los en les activitats pròpies del nou equipament  multi funcional Les Tovalloles:
Els Espais Porxats, acollen: jocs, WI-FI, representativitat de la memòria col·lectiva, educació en el lleure, lectura, etc..
El punt Omnia dona la “ben vinguda” i es situa en un espai dinàmic de fàcil accés.
El Hall com a espai vertebrador de la planta es caracteritza per la seva flexibilitat i polivalència, es pot ampliar vers la sala polivalent mitjançant panells acústics lliscants, o bé fusionar-se amb les dues Aules Taller.
La Sala Polivalent ben comunicada, es pot “descobrir “ visualment des de el carrer de Lluís Garcia Rius. La seva flexibilitat li permet integrar-se al Hall si fos necessari.
Les dues Aules Taller, augmenten la seva polivalència, amb un sistema doble de panells acústics lliscants, que possibiliten el funcionament per separat, les dues juntes o amb el Hall.

La PLANTA PRIMERA soluciona la continuïtat amb la nova plaça-rambla i resol el nou dinamisme del lloc, amb un “final” polifuncional.
La Seu del Consorci de Comerç, es resol amb un volum net, que gaudeix d’un pati obert (coberta vegetal)
L’Espai d’Entitats, configura la nova façana en cantonada de l’equipament i resol la sortida de la rampa. Un passadís vidriat que gaudeix d’un pati  vegetal alimenta als diferents despatxos.
Els espais de Gestió Tècnica, concretament la sala d’ instal·lacions facilita la presa d’aire exterior, la ventilació de maquinaria i la optimització de les plaques solars.
Els Espais Exteriors sobre la coberta enjardinada poden ser utilitzats per a les diferents activitats educatives i de conscienciació vers el medi ambient i la sostenibilitat.

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page