top of page
Viladecans2.jpg

Hospital de Viladecans

Projecte d'obra nova d'un edifici privat de 6 plantes amb una superfície total de 6.200 m2, destinat al lloguer d'oficines

Es tracta d’un projecte d’obra nova consistent en un edifici privat destintat al lloguer d’oficines. La superfície total de l’edifici de 6 plantes d’uns 6.200 m2. El projecte està projectat per assolir una certificació Bream, per tant amb sistemes de disseny enfocats a la millora de la eficiència energètica i de confort per als usuaris.


La instal·lació de climatització està connectat a la xarxa de calor d’Ecoenergies (District Cooling & Heating). L’edifici també compta amb un sistema passiu de protecció solar amb lames mòbils en funció de la incidència solar. A més compta un pati interior per a donar una millora amb un sistema de ventilació natural.


El sistema de gestió estava preparar per el repartiment equitatiu de les despeses energètiques amb els diferents usuaris del edifici.


En concret s’ha actuat en:

  • Sistema de connexió amb subestacions a District Cooling & Heating

  • Sistema de protecció passiva del edifici amb lames mòbils.

  • Sistema de distribució del climàtica amb cabal variable

  •  mplementació del sistema de control BSM per l’edifici i amb control remot via web

  •  Sistema intel·ligent de la gestió de l’enllumenat interior.

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page