top of page
Distrito4.png

Districte administratiu Generalitat de Catalunya

Nou campus administratiu de la Generalitat de Catalunya situat al conjunt urbà Fira2000 a la ciutat de Barcelona

El nou Campus administratiu de la Generalitat de Catalunya es situa dins del conjunt urbà Fira2000, a la ciutat de Barcelona, El complex té una edificabilitat de 40.300 m2 i una superfície construïda total de 58.587 m2, i està dissenyat per acollir totes les conselleries de la Generalitat de Catalunya en règim de concessió administrativa.


Es tracta del primer edifici a Catalunya que ha aconseguit la certificació LEED PLATINUM i també la certificació WELL, que mesura de manera molt exhaustiva el benestar dels usuaris. El complex s’organitza a partir de dos volums de 5- 6 plantes sobre un sòcol comú que ocupa tot el solar i uneix els dos edificis d’oficines . Aquest sòcol comunica els dos accessos principals de l’edifici, a mode de carrer interior, generant un espai de benvinguda de caràcter obert i de gran representativitat. L’espai situat entre els dos volums destinats a oficines es dissenya com un jardí que funcionarà a mode de campus exterior. La configuració de les façanes es concep com una doble pell que ofereix protecció solar adaptada a cada orientació i un fàcil manteniment i neteja dels vidres, alhora que maximitza la relació visual amb l’exterior.

 

El sòcol comú recull els usos comuns i d’atenció al públic, incloent sales de reunions, un auditori-sala de premsa i un restaurantcafeteria que es comunica directament amb el jardí interior. Les plantes dels dos volums superiors són totes idèntiques, amb una superfície construïda de 3.315m2 cadascuna, configurades amb un alt grau de flexibilitat i eficiència per oferir la màxima versatilitat en les seves possibles distribucions. Totes les plantes disposen d’unes òptimes condicions d’il·luminació natural i vistes, permetent aconseguir les millors condicions de confort en els diversos espais de treball.

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page