top of page
Interior fondo.jpg

Departament d'Interior

Redactat de la nova seu del Departament d'Interor, al recinte "El palacete de Santa Isabel"

La proposta arquitectònica es redactada pel FAHE CONSULTING, SLP amb l’arquitecte Alex Falcones, com arquitecte responsable de la redacció del projecte.

La nova seu del departament d’Interior es localitza al recinte conegut antigament com “El Palacete de Santa Isabel”, que havia estat durant els últims 85 anys seu de la Companyia d’Aigües de Barcelona.

L’actuació realitzada per tal de adequar els antics edificis d’Aigües de Barcelona al nou ús, com a Nova Seu del Departament d’Interior, està plantejada sobre un conjunt de 5 edificis; del C/Diputació 353 i 355 i Passeig Sant Joan 43-45 de Barcelona.

Els valors principals del projecte i de la seva execució van esser poder conjugar les limitacions pròpies dels edificis ja construïts i catalogats amb les necessitats funcionals, d’eficiència energètica i de confort per a l’ús que com edifici institucional d’alta importància per al funcionament del país requereix.

Desde el punt de vista de control de costos planificació, pressupost i posterior control econòmic de l’obra també va ser realitzar per FAHE CONSULTING, Arquitectura SLP, sent Justo Hernanz el responsable d’aquest àrea.

Accions principals:

  • El control de cost en la fase projecte establint relacions entre les propostes inicials en l’estudi del projecte seva

  • Valoració i anàlisi per la obtenció de la proposta final optima la major aportació.

  • La metodología amb TCQ per a la redacció, juntament amb la planificació.

  • Estudi en profunditat condicionants dels elements existents, per tal d’evitar imprevistos.

  • Control en el seguiment de l’obra amb l’objectiu d’evitar desviaments econòmics.

Dades significatives

Galeria del projecte

bottom of page